TRAPEZI FIX 1 i 2

Iniciació: Presa de contacte amb l’aparell, aprenentatge de les diferents figures bàsiques i encadenament d’aquestes.

Intermig: Treball individual de creació de rutines, encadenament de figures bàsiques. Aprenentatge i investigació de noves figures. Introducció al trapezi doble.

PREU
1 dia 35,00 €/mes
2 dies 65,00 €/mes

Matrícula: 30,00€ 

INSCRIPCIONS


MALABARS

Treball de coordinació i ritme dels malabars, basat amb exercicis individuals i per parelles. Presa de contacte amb més d’un element: pilotes, anelles, masses, pals del diable, diàbolo…. Treball de diferents plans corporals amb base al malabar.

PREU
1 dia 35,00 €/mes
2 dies 65,00 €/mes

Matrícula: 30,00€ 

INSCRIPCIONS

AERIS 1 (trapezi i teles)

Trapezi fix: Presa de contacte amb l’aparell, aprenentatge de les diferents figures bàsiques i encadenament d’aquestes.
Teles: Aprenentatge de les diferents pujades i figures bàsiques. Iniciació a les figures amb caiguda. 

PREU
1 dia 35,00 €/mes
2 dies 65,00 €/mes

Matrícula: 30,00€

INSCRIPCIONS

ACROBÀCIA I EQUILIBRIS ACROBÀTICS

Introducció als equilibris acrobàtics a terra (planxes…). Realització i encadenament de figures bàsiques per parelles, trios i grupals. Aprenentatge d’elements acrobàtics de base: capitombes, verticals, rodes… i elements acrobàtics amb carrera (palomes, rondades…).

PREU
1 dia 35,00 €/mes
2 dies 65,00 €/mes

Matrícula: 30,00€ 

INSCRIPCIONS

TELES AÈRIES 2

Treball d’enllaços de diferents figures bàsiques, combinacions i investigació de noves figures. Figures amb caiguda.

PREU
1 dia 35,00 €/mes
2 dies 65,00 €/mes

Matrícula: 30,00€ 
INSCRIPCIONS

VERTICALS 

Exercicis educatius de l’equilibri en vertical de cap i amb les mans. Treball de base de les diferents pujades i baixades (agrupades, estirades, d’obertura, lateral i frontal).

Intermig: Treball individual de creació de rutines, encadenament de figures bàsiques. Aprenentatge i investigació de noves figures. Introducció al trapezi doble.

PREU
1 dia 35,00 €/mes
2 dies 65,00 €/mes

Matrícula: 30,00€

INSCRIPCIONS