DILLUNS DE 20h a 22h:

TRAPEZI I TELES (intermedi-avançat)

Nivell intermig: Treball individual de creació de rutines, encadenament de figures bàsiques. Aprenentatge i investigació de noves figures i caigudes. . Imprescindible haver cursat mínim 1 any de trapezi fix o teles.

PREU
1 dia 40,00 €/mes
2 dies 75,00 €/mes

Matrícula: 30,00€ 

INSCRIPCIONS


MALABARS I EQUILIBRIS SOBRE OBJECTES

Treball de coordinació i ritme dels malabars, basat amb exercicis individuals i per parelles. Presa de contacte amb més d’un element: pilotes, anelles, masses, pals del diable, diàbolo…. Introducció al monocicle, bola d’equilibris, xanques, rulets, etc. Tots els nivells.

PREU
1 dia 40,00 €/mes
2 dies 75,00 €/mes

Matrícula: 30,00€

INSCRIPCIONS

 

DIMECRES DE 20h a 22h:

TRAPEZI I TELES (iniciació)

Trapezi fix: Presa de contacte amb l’aparell, aprenentatge de les diferents figures bàsiques i encadenament d’aquestes.
Teles: Aprenentatge de les diferents pujades i figures bàsiques. Iniciació a les figures amb caiguda. 
No cal experiència prèvia en cap de les dues disciplines.

PREU
1 dia 40,00 €/mes
2 dies 75,00 €/mes

Matrícula: 30,00€

INSCRIPCIONS

ACROBÀCIA I EQUILIBRIS ACROBÀTICS

Introducció als equilibris acrobàtics a terra. Realització i encadenament de figures bàsiques per parelles, trios i grupals. Tots els nivells.

PREU
1 dia 40,00 €/mes
2 dies 75,00 €/mes

Matrícula: 30,00€

INSCRIPCIONS

DIJOUS DE 17h a 19h:

TELES (intermedi-avançat)

Treball d’enllaços de diferents figures bàsiques, combinacions i investigació de noves figures. Figures amb caiguda.

PREU
1 dia 40,00 €/mes
2 dies 75,00 €/mes

Matrícula: 30,00€

INSCRIPCIONS

DIJOUS DE 19h a 21h:

 

MÀSTIL

Presa de contacte amb l’aparell. Aprenentatge de les diferents pujades i baixades, figures de repòs, figures bàsiques, caigudes, banderes, enllaç de seqüències…
Cal portar calçat amb sola de goma, texans, malles a sota i samarreta de màniga llarga.

PREU
1 dia 40,00 €/mes
2 dies 75,00 €/mes

Matrícula: 30,00€

INSCRIPCIONS