DILLUNS DE 20h a 22h:

TRAPEZI FIX 2

Nivell intermig: Treball individual de creació de rutines, encadenament de figures bàsiques. Aprenentatge i investigació de noves figures i caigudes. Introducció al trapezi doble. Imprescindible haver cursat mínim 1 any de trapezi fix.

PREU
1 dia 35,00 €/mes
2 dies 65,00 €/mes

Matrícula: 30,00€ 

INSCRIPCIONS


MALABARS I EQUILIBRIS SOBRE OBJECTES

Treball de coordinació i ritme dels malabars, basat amb exercicis individuals i per parelles. Presa de contacte amb més d’un element: pilotes, anelles, masses, pals del diable, diàbolo…. Introducció al monocicle, bola d’equilibris, xanques, rulets, etc.

PREU
1 dia 35,00 €/mes
2 dies 65,00 €/mes

Matrícula: 30,00€

INSCRIPCIONS

DIMECRES DE 20h a 22h:

AERIS 1 (trapezi i teles)

Trapezi fix: Presa de contacte amb l’aparell, aprenentatge de les diferents figures bàsiques i encadenament d’aquestes.
Teles: Aprenentatge de les diferents pujades i figures bàsiques. Iniciació a les figures amb caiguda. 

PREU
1 dia 35,00 €/mes
2 dies 65,00 €/mes

Matrícula: 30,00€

INSCRIPCIONS

ACROBÀCIA I EQUILIBRIS ACROBÀTICS

Introducció als equilibris acrobàtics a terra (planxes…). Realització i encadenament de figures bàsiques per parelles, trios i grupals. Aprenentatge d’elements acrobàtics de base: capitombes, verticals, rodes… i elements acrobàtics amb carrera (palomes, rondades…).

PREU
1 dia 35,00 €/mes
2 dies 65,00 €/mes

Matrícula: 30,00€

INSCRIPCIONS

DIJOUS DE 19h a 21h:

TELES AÈRIES 2

Treball d’enllaços de diferents figures bàsiques, combinacions i investigació de noves figures. Figures amb caiguda.

PREU
1 dia 35,00 €/mes
2 dies 65,00 €/mes

Matrícula: 30,00€ 
INSCRIPCIONS

MÀSTIL

Presa de contacte amb l’aparell. Aprenentatge de les diferents pujades i baixades, figures de repòs, figures bàsiques, caigudes, banderes, enllaç de seqüències…
Cal portar calçat amb sola de goma, texans, malles a sota i samarreta de màniga llarga.

PREU
1 dia 35,00 €/mes
2 dies 65,00 €/mes

Matrícula: 30,00€

INSCRIPCIONS