AERIS 1 TRAPEZI I TELES

TEMARI:

  TRAPEZI:

  • Treball d’enllaços de diferents figures bàsiques, combinacions i investigació de noves figures.
  • Figures amb caiguda

  TELES:

  • Aprenentatge de les diferents pujades i figures bàsiques. Iniciació a les figures amb caiguda.

  ADREÇAT A

  persones majors de 16 anys interessades en tenir un primer contacte amb les teles o el trapezi.

  Inscripcions a partir del 26 de juny a través de la web del Kursaal:

  DATES

  Inici: 30/09/2019

  HORARI
  dilluns de 20h a 22h

  LLOC
  Carrer Muralla Sant Domènec 1

  Veure el mapa

  PREU

  Matrícula: 30€
  40€/mes (1 sessió per setmana)
  75€/mes (2 sessions per setmana)