Mantén Ctrl. + clic del ratolí per seleccionar-ne més d'una.

Dades personals

No

AutoritzoNo autoritzo
A l’Associació de circ LaCrica que la meva imatge pugui aparèixer en fotografies corresponents a activitats relacionades amb l’activitat a la qual participo i puguin ser publicades a xarxes socials, web, cartells, flyers, etc. de l’entitat.

No


SiNo

SiNo

SiNo

SiNo

Qualsevol circumstància que considereu que els formadors haurien de saber i tenir en compte

En cas que l'alumne/a sigui menor
AutoritzoNo autoritzo
A marxar sol/a a casa un cop hagi finalitzat l’activitat de l’Escoleta.
Autoritzo
Que el meu fill/a a realitzi activitats de lleure fora de l’aula de Sant Domenèc durant les setmanes de Casal d’Estiu de LaCrica.
Prement el botó, acceptes els termes i condicions adjunts a la Politica de Privacitat

Loading