Formulari d'inscripció: LaCrica Berguedà

Camps obligatoris marcats amb (*)

CURS 2018-2019


DADES DE L'ALUMNE


ADREÇA POSTAL

DADES DEL PARE/MARE O TUTOR LEGAL

(Omplir només en cas d'inscripció a l'escoleta infantil)

DADES BANCÀRIES:

Exemple: LaCaixa ESXX - XXXX - XXXX - XX - XXXXXXXXXX


DADES DE CONTACTE