Des del 2011, l’associació cada any organitza i produeix una “Gala de Circ” al Teatre Kursaal de Manresa, amb participació de diferents professionals del circ residents a Catalunya.

La Gala de Circ és un espectacle que consta de números de petit format, (d’una durada màxima de 12 minuts), guiats per la figura del presentador o d’un nexe teatral. S’exhibeix en una única funció a la sala gran del Teatre Kursaal i requereix uns 5 mesos de preparació prèvia i un sol dia de muntatge i execució.

L’organització de la gala, és a través de l’assamblea mesos abans de la data prevista (primera trobada al mes de febrer). Els responsables de l’activitat fan proposta artística i logística als altres membres i, a partir d’aquí, es prenen decisions i es fa el repartiment de feines prèvies a l’esdeveniment.

Equip Artístic: director, redacció del guió de la Gala, escaleta tècnica.

Equip Coordinació: Infraestructures tècniques, plànol de llums, necessitats dels artistes, disseny del timming del dia d’execució.

Equip logístic: difusió i premsa, roda de premsa, càtering, merchandising.

Equip Adnimistratiu: redacció de contractes dels artístes, fulles de ruta de cada participant.